• اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وب سایت، و برای هیچ هدف دیگری استفاده نخواهد شد.
  • اطلاعات شخصی شما به هیچ عنوان در اختیار هیچ مجموعه و سازمانی قرار داده نخواهد شد.
  • از اطلاعات شما برای جنبه های تبلیغاتی استقاده نخواهد شد.
  • اطلاعات شما در وب سایت نزد ما به امانت قرار داده خواهد شد و برای خرید های بعدی یا دیگر استفاده های خود شما در سایت استفاده خواهد شد.


شما میتوانید همواره با شماره های دفتر مرکزی برای رفع مشکلات خود در ارتباط باشید. ۰۲۱۸۸۴۴۷۳۳۹

به منظور ثبت نظرات و شکایات خود میتوانید از طریق شماره اختصاصی ۰۹۱۲۶۷۱۱۳۷۳ اقدام نمایید.