طراحی سایت اعزام دانشجو SpainStudy

وظیفه: طراحی سایت مهاجرتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۰ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی مهاجرتی به مدت ۱۰ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت خبری و بر اساس تکنیک محتوا محوری طراحی و پیاده سازی شده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: دارد

آدرس وب سایت: SpainStudy.ir

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]