طراحی سایت بازرگانی دیباسان

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۵ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی دیباسان به مدت ۱۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. در طراحی این وب سایت از موشن گرافیک اختصاصی استفاده شده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: دارد

آدرس وب سایت: DibaSun.com

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]