طراحی سایت شرکتی هونام پک

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۸ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی هونام پک فعال در زمینه چاپ و بسته بندی به مدت ۱۸ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت شرکتی و با استفاده از سیستم طراحی پارالاکس ایجاد شده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت:HoonamPack.com