طراحی سایت شرکتی بازرگانی هامرز گروپ

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۲۵ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی صادرات و واردات هامرز گروپ به مدت ۲۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت شرکتی و با استفاده از سیستم نرخ های آنلاین جهانی طراحی شده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت:HumerzGroup.com