طراحی سایت مجموعه ورزشی شهربانو

وظیفه: طراحی سایت شرکتی فروشگاهی

پیاده سازی طراحی سایت: ۲۵ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی شرکتی فروشگاهی مجموعه ورزشی شهربانو به مدت ۲۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد. در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت فروشگاهی با اتصال به درگاه بانکی بوده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت:

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]