طراحی سایت پزشکی دکتر ماندانا حجازی

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۵ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت پزشکی دکتر ماندانا حجازی متخصص دندانپزشکی کودکان به مدت ۱۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد. در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود.

قرارداد سئو سایت: دارد

قرارداد پشتیبانی سایت: دارد

آدرس وب سایت:DrMandanaHejazi.com

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]