طراحی فروشگاه اینترنتی امیر لایت

وظیفه: طراحی سایت فروشگاهی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۹ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت فروشگاهی امیرلایت طی ۱۹ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود.

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت: AmirLight.ir

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]