طراحی سایت پزشکی دکتر غلامرضا حیدری
Dr-heidari.com

طراحی سایت پزشکی دکتر غلامرضا حیدری

طراحی سایت پزشکی دکتر غلامرضا حیدری

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۲ روز

شرح پروژه:

مدت زمان طراحی سایت پزشکی دکتر غلامرضا حیدری ۲۲ روز کاری طول کشید و به مشتری تحویل داده شد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Dr-heidari.com