طراحی سایت پزشکی دکتر مهران منصوری
Dr-mansouri.org

طراحی سایت پزشکی دکتر مهران منصوری

طراحی سایت پزشکی دکتر مهران منصوری

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۲ روز

شرح پروژه:

مدت زمانی که برای طراحی سایت پزشکی دکتر مهران منصوری صرف شده ۲۲ روز کاری می باشد و تحویل کارفرما شد.پوسته طراحی سایت آن کاملا اختصاصی پیاده سازی و اجرا شده است.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Dr-mansouri.org

طراحی سایت پزشکی دکتر مهران منصوری