طراحی سایت پزشکی دکتر سید مهدی هاشمی
Dr-smhashemi.ir

طراحی سایت پزشکی دکتر سید مهدی هاشمی

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۱۵ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت پزشکی دکتر سید مهدی هاشمی به مدت ۱۵ روز کاری به طول انجامید.پس از گذشت این زمان تحویل کارفرما گردید.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Dr-smhashemi.ir

طراحی سایت پزشکی دکتر سید مهدی هاشمی
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]