طراحی سایت پزشکی دکتر فاضل فیروزی متخصص ارتودنسی ، فلوشیپ فوق تخصصی ارتوسرجری و سندروم های کرانیوفاشیال
DrFirouziortho.com

طراحی سایت پزشکی دکتر فاضل فیروزی متخصص ارتودنسی

طراحی سایت پزشکی دکتر فاضل فیروزی متخصص ارتودنسی ، فلوشیپ فوق تخصصی ارتوسرجری و سندروم های کرانیوفاشیال

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۳۰روز

شرح پروژه:

طراحی سایت دکتر فاضل فیروزی طی ۴۰ روز کاری به کارفرما تحویل داده شد.برای طراحی این سایت از یک پوسته اختصاصی برای پیاده سازی استفاده شده و با کمی تغییرات این سایت طراحی شده است.این سایت در همه دستگاه ها مثل موبایل، تبلت و مانیتور به طور صحیح نشان می دهد.

درباره دکتر فاضل فیروزی:

دکتر فاضل فیروزی متخصص ارتودنسی ، فلوشیپ فوق تخصصی ارتوسرجری و سندروم های کرانیوفاشیال می باشد.وی از طرف همکاران متخصص ارتودنسی عضو انجمن ارتودنتیستهای ایران یک دوره به عنوان بازرس انجمن برگزیده شده و در حال حاضر عضو هیات مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران می باشند.

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

قرادا سئو: ندارد

آدرس وب سایت: DrFirouziortho.com

نام کارفرما: دکتر فاضل فیروزی