طراحی سایت پزشکی دکتر سیامک همت پور
Drhemmatpour.com

طراحی سایت پزشکی دکتر سیامک همت پور

طراحی سایت پزشکی دکتر سیامک همت پور  طی مدت ۳۰ روز کاری طراحی شد و پس از گذشت یک ماه سئو سایت را آغاز کردیم.

پس از ۸ ماه پروژه سئو کلمات کلیدی به اتمام رسید و کلمات کلیدی تحویل مشتری شد.

کلمات کلیدی:

ارتودنسی – ارتودنسی ثابت – ارتودنسی دیمون – ارتودنسی لینگوال – ارتودنسی متحرک – ارتودنسی نامرئی – بهترین متخصص ارتودنسی – ردیف کردن دندان – متخصص ارتودنسی – مرتب کردن دندان

وظیفه: طراحی سایت پزشکی و سئو کلمات کلیدی

پیاده سازی طراحی سایت: ۳۰ روز

قرارداد سئو سایت: ۱۲ ماه

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی کلمات کلیدی: ندارد

آدرس وب سایت: DrHemmatpour.com

طراحی سایت پزشکی دکتر سیامک همت پور