طراحی سایت پزشکی دکتر محمد فراهانی
Drmfarahani.com

طراحی سایت پزشکی دکتر محمد فراهانی

طراحی سایت پزشکی دکتر محمد فراهانی

طراحی سایت پزشکی دکتر محمد فراهانی ۲۵ روز کاری انجام و تحویل کارفرما گردید.مدیریت محتوای سایت آن وردپرس و کاملا رسپانسیو می باشد.در همه دستگاه ها سایت به درستی نشان می دهد.

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۵ روز

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Drmfarahani.com