طراحی سایت پزشکی دکتر محمدرضا نظری
Drnazarient.com

طراحی سایت پزشکی دکتر محمدرضا نظری

طراحی سایت پزشکی دکتر محمدرضا نظری

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۱۸ روز

شرح پروژه:

مدت زمان برای طراحی سایت پزشکی دکتر محمدرضا نظری ۱۸ روز کاری طول کشید و به کارفرما تحویل گردید.طراحی سایت آن به صورت کاملا واکنشگرا پیاده سازی شده است.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Drnazarient.com