طراحی سایت پزشکی دکتر احسان صادقی نژاد
DrSadeghinejad.com

طراحی سایت پزشکی دکتر احسان صادقی نژاد

طراحی سایت پزشکی دکتر احسان صادقی نژاد

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۴۵ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت پزشکی دکتر احسان صادقی نژاد به مدت ۴۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری داده شد.سیستم مدیریت آن وردپرس و از یک پوسته کاملا اختصاصی و رسپانسیو برای طراحی سایت آن استفاده شده است.

قرارداد پشیبانی طراحی سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: DrSadeghinejad.com

نام کارفرما: دکتر  احسان صادقی نژاد

طراحی سایت پزشکی دکتر احسان صادقی نژاد