طراحی سایت پزشکی دکتر سهراب آصفی
Drsohrabasefi.com

طراحی سایت پزشکی دکتر سهراب آصفی

طراحی سایت پزشکی دکتر سهراب آصفی

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۵ روز

شرح پروژه:

مدت طراحی سایت پزشکی دکتر سهراب آصفی ۲۵ روز کاری به طول انجامید.مدیریت محتوای آن از وردپرس استفاده شده است و کاملا واکنشگرا طراحی شده است.

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: DrSohrabasefi.com

نام کارفرما: دکتر سهراب آصفی