طراحی سایت شرکتی صنعتی بازرگانی ماه سبز
Mahsabzco.com

طراحی سایت شرکتی صنعتی بازرگانی ماه سبز

طراحی سایت شرکتی ماه سبز سپهر

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

مدت پیاده سازی: ۲۳ روز

شرح پروژه:

مدت زمانی که برای طراحی سایت شرکتی صنعتی بازرگانی ماه سبز سپهر طول کشید ۲۳ روز کاری بوده که پس از گذشت این زمان مشخص تحویل مشتری شد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Mahsabzco.com

طراحی سایت شرکتی صنعتی بازرگانی ماه سبز