طراحی سایت مهاجرتی MIE
Mie.company

طراحی سایت مهاجرتی MIE

طراحی سایت مهاجرتی MIE

وظیفه: طراحی سایت مهاجرتی

مدت پیاده سازی: ۴۵ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت مهاجرتی MIE به مدت ۴۵ روز کاری طول کشید و پس از گذشت یک ماه از طراحی سایت آن سئو آن شروع شد و تحویل مشتری داده شد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: دارد

قرارداد سئو سایت: دارد

قرارداد پشتیبانی سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Mie.company

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]