طراحی سایت شرکتی Orient-Crown
Orient-Crown.com

طراحی سایت شرکتی Orient-Crown

طراحی سایت شرکتی Orient-Crown

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

مدت پیاده سازی: ۱۵ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی Orient-Crown مدت پیاده سازی و اجرای آن ۱۵ روز کاری به طول انجامید.سیستم مدیریت محتوای ورد پرس و کاملا واکنشگرا (رسپانسیو) می باشد.

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Orient-Crown