طراحی سایت کلینیک درمانی راشا
Rashaclinic.com

طراحی سایت کلینیک درمانی راشا

طراحی سایت کلینیک درمانی راشا

وظیفه: طراحی سایت کلینیکی

مدت پیاده سازی: ۲۷ روز

شرح پروژه:

مدت زمان برای راحی سایت کلینیک درمانی راشا ۲۷ روزکاری طول کشید و تحویل مشتری شد.قالب مدیریت محتوای وردپرس و رسپانسیو می باشد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Rashaclinic.com

طراحی سایت کلینیک درمانی راشا