طراحی سایت شخصی رومیا شفیعی
Romiyashafiee.com

طراحی سایت شخصی رومیا شفیعی

طراحی سایت شخصی رومیا شفیعی

وظیفه: طراحی سایت شخصی

مدت پیاده سازی: ۱۵ روز

شرح پروژه:

مدت زمان طراحی سایت شخصی رومیا شفیعی ۱۵ روز کاری به طول انجامید و تحویل مشتری شد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت:

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]