طراحی سایت شرکتی ساما سیستم پیاده سازی و استقرار نرم افزار حسابداری،مالی و اداری
Saamasystem.net

طراحی سایت شرکتی ساما سیستم

طراحی سایت شرکتی ساما سیستم پیاده سازی و استقرار نرم افزار حسابداری،مالی و اداری

وظیفه: طراحی سایت شرکتی و سئو کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: نرم افزار crm – نرم افزار انبار – نرم افزار تولید – نرم افزار حسابداری – نرم افزار حسابداری صنعتی –  نرم افزار حقوق دستمزد – نرم افزار خرید – نرم افزار خزانه داری – نرم افزار صورت مالی – نرم افزار فروش

شرح پروژه :

طراحی سایت طی ۲۰ روز کاری تحویل مشتری شد و یک ماه پس از آن پروژه بهینه سازی سایت آغاز شد و در حال انجام پیاده سازی سئو می باشد و هنوز به اتمام نرسیده است.قرارداد سئو آن ۱۲ ماه می باشد.

درباره شرکت ساما سیستم:

این شرکت دارای نرم افزار حسابداری می باشد که شامل یک نرم افزار مالی و اداری است و دارای ۱۸ زیر سیستم می باشد اعم از نرم افزار انبار ، نرم افزار تولید ، نرم افزار crm، نرم افزار خرید و …

قرارداد پشتیبانی کلمات کلیدی: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Saamasystem.net

طراحی سایت شرکتی ساما سیستم