طراحی سایت شرکتی سطل آویز
Satlaviz.ir

طراحی سایت شرکتی سطل آویز

طراحی سایت شرکتی سطل آویز

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

مدت پیاده سازی: ۲۰ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی سطل آویز به مدت ۲۰ روز کاری پیاده سازی و تحویل مشتری شد.قالب طراحی سایت آن وردپرس و از یک تم اختصاصی و رسپانسیو استفاده شده است.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Satlaviz.ir

طراحی سایت شرکتی سطل آویز