فرم استخدام آرتیمان وب

استخدام در آرتیمان وب

اطلاعات هویتی(Required)
وضعیت تاهل(Required)
عنوان شغلی مورد نظر(Required)
سوابق شغلی(Required)
وضعیت شغلی(Required)
مهارت های نرم افزاری(Required)
Please enter a number from 3000000 to 12000000.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 7 MB.
* ساعت کاری 10 الی 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه
* محل فعالیت شما در دفتر بلوار فردوس غرب خواهد بود.
* کلیه موارد همکاری صرفا به صورت تمام وقت و حضوری خواهد بود. * در صورتی که شرایط خاصی دارید در بخش مربوط به تخصص و سوابق درج نمایید.
امتیاز شما باعث دلگرمی ماست...