...

طراحی سایت هتل و اقامتگاه

آیا صاحب یک هتل یا اقامتگاه بومگردی هستید؟

با طراحی سایت حرفه ای هتل، تجارت خود را پرسودتر کنید…

طراحی سایت حرفه ای هتل

مهمترین نکته در داشتن یک سایت حرفه ای هتل نوع طراحی آن و ایجاد یک تعامل کامل بین مشتریان و رزرواسیون هتل است.

طراحی خلاقانه سایت هتل

داشتن خلاقیت در طراحی سایت هتل باعث ایجاد تعامل و پیشبرد هر چه بهتر ارتباط مشتریان با وب سایت می شود.

طراحی سایت چند زبانه اقامتگاه

بسیار مهم است که خود را محدود به یک زبان یا یک کشور خاص نکنید، طراحی سایت دو یا چند زبانه هتل یعنی تعامل بیشتر.

طراحی سایت هتل: ایجاد تجربه‌ای بی‌نظیر برای مهمانان

در دنیای امروز، طراحی سایت هتل و اقامتگاه یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی و پیشروی در صنعت گردشگری محسوب می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر مسافران در ابتدا به دنبال اطلاعات در مورد اقامتگاه‌ها و هتل‌ها در اینترنت می‌گردند، سایت هتل و اقامتگاه های بومگردی باید یک تجربه کاربری بی‌نظیر و جذاب را برای مهمانان ایجاد کند و آن‌ها را به خود جذب کند.

طراحی سایت هتل و اقامتگاه باید با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان و با تمرکز بر روی جزئیات کوچک، به گونه‌ای انجام شود که مهمانان شما را به سمت رزرو اقامت در هتل یا اقامتگاه شما سوق دهد. از جمله مواردی که می‌تواند در طراحی سایت هتل و اقامتگاه موثر باشد، طراحی صفحات ارتباط آنلاین، ارائه اطلاعات دقیق و کامل در مورد امکانات و خدمات هتل و اقامتگاه، نمایش تصاویر با کیفیت و متناسب و همچنین امکان رزرو اینترنتی است.

بنابراین، طراحی یک سایت هتل و اقامتگاه بومگردی با اولویت ایجاد تجربه‌ای بی‌نظیر و جذاب برای مهمانان شما، می‌تواند موجب افزایش بازدید و رزرو اقامت در هتل یا اقامتگاه شما شود و در نتیجه، بهبود وضعیت اقتصادی شما را به همراه داشته باشد.

{typeelementor,siteurlhttpsartimanweb.comwp-json,elements[{id7d15cdb,elTypewidget,isInnerfalse,isLockedfalse,settings{image{urlhttpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs.png,id8375,altهزینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه بومگردی,sourcelibrary,size},ha_advanced_tooltip_contentI am a tooltip,image_sizelarge,image_custom_dimension{width,height},align,align_tablet,align_mobile,caption_sourcenone,caption,link_tonone,link{url,is_external,nofollow,custom_attributes},open_lightboxdefault,viewtraditional,width{unit%,size70,sizes[]},width_tablet{unit%,size,sizes[]},width_mobile{unit%,size,sizes[]},space{unit%,size,sizes[]},space_tablet{unit%,size,sizes[]},space_mobile{unit%,size,sizes[]},height{unitpx,size,sizes[]},height_tablet{unitpx,size,sizes[]},height_mobile{unitpx,size,sizes[]},object-fit,object-fit_tablet,object-fit_mobile,object-positioncenter center,object-position_tablet,object-position_mobile,opacity{unitpx,size,sizes[]},css_filters_css_filter,css_filters_blur{unitpx,size0,sizes[]},css_filters_brightness{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_contrast{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_saturate{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_hue{unitpx,size0,sizes[]},opacity_hover{unitpx,size,sizes[]},css_filters_hover_css_filter,css_filters_hover_blur{unitpx,size0,sizes[]},css_filters_hover_brightness{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_hover_contrast{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_hover_saturate{unitpx,size100,sizes[]},css_filters_hover_hue{unitpx,size0,sizes[]},background_hover_transition{unitpx,size,sizes[]},hover_animation,image_border_border,image_border_width{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_border_width_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_border_width_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_border_color,image_border_radius{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_border_radius_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_border_radius_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},image_box_shadow_box_shadow_type,image_box_shadow_box_shadow{horizontal0,vertical0,blur10,spread0,colorrgba(0,0,0,0.5)},caption_align,caption_align_tablet,caption_align_mobile,text_color,caption_background_color,caption_typography_typography,caption_typography_font_family,caption_typography_font_size{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_font_size_tablet{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_font_size_mobile{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_font_weight,caption_typography_text_transform,caption_typography_font_style,caption_typography_text_decoration,caption_typography_line_height{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_line_height_tablet{unitem,size,sizes[]},caption_typography_line_height_mobile{unitem,size,sizes[]},caption_typography_letter_spacing{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_letter_spacing_tablet{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_letter_spacing_mobile{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_word_spacing{unitpx,size,sizes[]},caption_typography_word_spacing_tablet{unitem,size,sizes[]},caption_typography_word_spacing_mobile{unitem,size,sizes[]},caption_text_shadow_text_shadow_type,caption_text_shadow_text_shadow{horizontal0,vertical0,blur10,colorrgba(0,0,0,0.3)},caption_space{unitpx,size,sizes[]},caption_space_tablet{unitpx,size,sizes[]},caption_space_mobile{unitpx,size,sizes[]},_title,_margin{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_margin_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_margin_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_padding{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_padding_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_padding_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_element_width,_element_width_tablet,_element_width_mobile,_element_custom_width{unit%,size,sizes[]},_element_custom_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},_element_custom_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},_element_vertical_align,_element_vertical_align_tablet,_element_vertical_align_mobile,_position,_offset_orientation_hstart,_offset_x{unitpx,size0,sizes[]},_offset_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},_offset_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},_offset_x_end{unitpx,size0,sizes[]},_offset_x_end_tablet{unitpx,size,sizes[]},_offset_x_end_mobile{unitpx,size,sizes[]},_offset_orientation_vstart,_offset_y{unitpx,size0,sizes[]},_offset_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},_offset_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},_offset_y_end{unitpx,size0,sizes[]},_offset_y_end_tablet{unitpx,size,sizes[]},_offset_y_end_mobile{unitpx,size,sizes[]},_z_index,_z_index_tablet,_z_index_mobile,_element_id,_css_classes,ha_floating_fx,ha_floating_fx_translate_toggle,ha_floating_fx_translate_x{unitpx,size,sizes{from0,to5}},ha_floating_fx_translate_y{unitpx,size,sizes{from0,to5}},ha_floating_fx_translate_duration{unitpx,size1000,sizes[]},ha_floating_fx_translate_delay{unitpx,size,sizes[]},ha_floating_fx_rotate_toggle,ha_floating_fx_rotate_x{unitpx,size,sizes{from0,to45}},ha_floating_fx_rotate_y{unitpx,size,sizes{from0,to45}},ha_floating_fx_rotate_z{unitpx,size,sizes{from0,to45}},ha_floating_fx_rotate_duration{unitpx,size1000,sizes[]},ha_floating_fx_rotate_delay{unitpx,size,sizes[]},ha_floating_fx_scale_toggle,ha_floating_fx_scale_x{unitpx,size,sizes{from1,to1.2}},ha_floating_fx_scale_y{unitpx,size,sizes{from1,to1.2}},ha_floating_fx_scale_duration{unitpx,size1000,sizes[]},ha_floating_fx_scale_delay{unitpx,size,sizes[]},ha_element_link{url,is_external,nofollow,custom_attributes},ha_transform_fx,ha_transform_fx_translate_toggle,ha_transform_fx_translate_x{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_toggle,ha_transform_fx_rotate_modeloose,ha_transform_fx_rotate_x{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_toggle,ha_transform_fx_scale_modeloose,ha_transform_fx_scale_x{unitpx,size1,sizes[]},ha_transform_fx_scale_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y{unitpx,size1,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_toggle,ha_transform_fx_skew_x{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_toggle_hover,ha_transform_fx_translate_x_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_x_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_x_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_translate_y_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_toggle_hover,ha_transform_fx_rotate_mode_hoverloose,ha_transform_fx_rotate_x_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_x_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_x_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_y_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_rotate_z_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_toggle_hover,ha_transform_fx_scale_mode_hoverloose,ha_transform_fx_scale_x_hover{unitpx,size1,sizes[]},ha_transform_fx_scale_x_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_x_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y_hover{unitpx,size1,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_scale_y_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_toggle_hover,ha_transform_fx_skew_x_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_x_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_x_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y_hover{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_skew_y_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_transform_fx_transition_duration{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_enable,ha_advanced_tooltip_positiontop,ha_advanced_tooltip_position_tablet,ha_advanced_tooltip_position_mobile,ha_advanced_tooltip_animation,ha_advanced_tooltip_duration1000,ha_advanced_tooltip_arrowtrue,ha_advanced_tooltip_triggerhover,ha_advanced_tooltip_distance{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_distance_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_distance_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_aligncenter,ha_advanced_tooltip_align_tablet,ha_advanced_tooltip_align_mobile,ha_advanced_tooltip_width{unitpx,size120,sizes[]},ha_advanced_tooltip_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_arrow_size{unitpx,size5,sizes[]},ha_advanced_tooltip_arrow_size_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_arrow_size_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_typographyyes,ha_advanced_tooltip_typography_font_familyNunito,ha_advanced_tooltip_typography_font_size{unitpx,size14,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_font_size_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_font_size_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_font_weight500,ha_advanced_tooltip_typography_text_transform,ha_advanced_tooltip_typography_font_style,ha_advanced_tooltip_typography_text_decoration,ha_advanced_tooltip_typography_line_height{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_line_height_tablet{unitem,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_line_height_mobile{unitem,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_letter_spacing{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_letter_spacing_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_letter_spacing_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_word_spacing{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_word_spacing_tablet{unitem,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_typography_word_spacing_mobile{unitem,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_background,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_color,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_color_stop{unit%,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_color_b#f2295b,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_color_b_stop{unit%,size100,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_gradient_typelinear,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_gradient_angle{unitdeg,size180,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_gradient_positioncenter center,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_image{url,id,size},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_image_tablet{url,id,size},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_image_mobile{url,id,size},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_position,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_position_tablet,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_position_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_xpos{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_xpos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_xpos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_ypos{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_ypos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_ypos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_attachment,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_repeat,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_repeat_tablet,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_repeat_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_size,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_size_tablet,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_size_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_bg_width{unit%,size100,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_bg_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_bg_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_video_link,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_video_start,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_video_end,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_play_once,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_play_on_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_privacy_mode,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_video_fallback{url,id,size},ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_gallery[],ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_loopyes,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_slide_duration5000,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_slide_transitionfade,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_transition_duration500,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_size,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_size_tablet,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_size_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_position,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_position_tablet,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_background_position_mobile,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_lazyload,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_ken_burns,ha_advanced_tooltip_title_section_bg_color_slideshow_ken_burns_zoom_directionin,ha_advanced_tooltip_background_color#000000,ha_advanced_tooltip_color#ffffff,ha_advanced_tooltip_border_border,ha_advanced_tooltip_border_width{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_border_width_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_border_width_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_border_color,ha_advanced_tooltip_border_radius{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_border_radius_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_border_radius_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_padding{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_padding_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_padding_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},ha_advanced_tooltip_box_shadow_box_shadow_type,ha_advanced_tooltip_box_shadow_box_shadow{horizontal0,vertical0,blur10,spread0,colorrgba(0,0,0,0.5)},ha_advanced_tooltip_box_shadow_box_shadow_position ,jet_family_widget_is_order_orientaionfalse,jet_family_widget_order_orientaion,jet_family_widget_order_orientaion_tablet,jet_family_widget_order_orientaion_mobile,jet_family_widget_is_flex_basisfalse,jet_family_widget_flex_basis{unitpx,size0,sizes[]},jet_family_widget_flex_basis_tablet{unitpx,size,sizes[]},jet_family_widget_flex_basis_mobile{unitpx,size,sizes[]},motion_fx_motion_fx_scrolling,motion_fx_translateY_effect,motion_fx_translateY_direction,motion_fx_translateY_speed{unitpx,size4,sizes[]},motion_fx_translateY_affectedRange{unit%,size,sizes{start0,end100}},motion_fx_translateX_effect,motion_fx_translateX_direction,motion_fx_translateX_speed{unitpx,size4,sizes[]},motion_fx_translateX_affectedRange{unit%,size,sizes{start0,end100}},motion_fx_opacity_effect,motion_fx_opacity_directionout-in,motion_fx_opacity_level{unitpx,size10,sizes[]},motion_fx_opacity_range{unit%,size,sizes{start20,end80}},motion_fx_blur_effect,motion_fx_blur_directionout-in,motion_fx_blur_level{unitpx,size7,sizes[]},motion_fx_blur_range{unit%,size,sizes{start20,end80}},motion_fx_rotateZ_effect,motion_fx_rotateZ_direction,motion_fx_rotateZ_speed{unitpx,size1,sizes[]},motion_fx_rotateZ_affectedRange{unit%,size,sizes{start0,end100}},motion_fx_scale_effect,motion_fx_scale_directionout-in,motion_fx_scale_speed{unitpx,size4,sizes[]},motion_fx_scale_range{unit%,size,sizes{start20,end80}},motion_fx_transform_origin_xcenter,motion_fx_transform_origin_ycenter,motion_fx_devices[desktop,tablet,mobile],motion_fx_range,motion_fx_motion_fx_mouse,motion_fx_mouseTrack_effect,motion_fx_mouseTrack_direction,motion_fx_mouseTrack_speed{unitpx,size1,sizes[]},motion_fx_tilt_effect,motion_fx_tilt_direction,motion_fx_tilt_speed{unitpx,size4,sizes[]},sticky,sticky_on[desktop,tablet,mobile],sticky_offset0,sticky_offset_tablet,sticky_offset_mobile,sticky_effects_offset0,sticky_effects_offset_tablet,sticky_effects_offset_mobile,sticky_parent,_animation,_animation_tablet,_animation_mobile,animation_duration,_animation_delay,_transform_rotate_popover,_transform_rotateZ_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateZ_effect_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateZ_effect_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotate_3d,_transform_rotateX_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateX_effect_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateX_effect_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_perspective_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_perspective_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_perspective_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_translate_popover,_transform_translateX_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateX_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateX_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_popover,_transform_keep_proportionsyes,_transform_scale_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_skew_popover,_transform_skewX_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_skewX_effect_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewX_effect_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewY_effect{unitpx,size,sizes[]},_transform_skewY_effect_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewY_effect_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_flipX_effect,_transform_flipY_effect,_transform_rotate_popover_hover,_transform_rotateZ_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateZ_effect_hover_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateZ_effect_hover_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotate_3d_hover,_transform_rotateX_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateX_effect_hover_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateX_effect_hover_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect_hover_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_rotateY_effect_hover_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_perspective_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_perspective_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_perspective_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_translate_popover_hover,_transform_translateX_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateX_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateX_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_translateY_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_popover_hover,_transform_keep_proportions_hoveryes,_transform_scale_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scale_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleX_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect_hover_tablet{unitpx,size,sizes[]},_transform_scaleY_effect_hover_mobile{unitpx,size,sizes[]},_transform_skew_popover_hover,_transform_skewX_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_skewX_effect_hover_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewX_effect_hover_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewY_effect_hover{unitpx,size,sizes[]},_transform_skewY_effect_hover_tablet{unitdeg,size,sizes[]},_transform_skewY_effect_hover_mobile{unitdeg,size,sizes[]},_transform_flipX_effect_hover,_transform_flipY_effect_hover,_transform_transition_hover{unitpx,size,sizes[]},motion_fx_transform_x_anchor_point,motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet,motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile,motion_fx_transform_y_anchor_point,motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet,motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile,_background_background,_background_color,_background_color_stop{unit%,size0,sizes[]},_background_color_b#f2295b,_background_color_b_stop{unit%,size100,sizes[]},_background_gradient_typelinear,_background_gradient_angle{unitdeg,size180,sizes[]},_background_gradient_positioncenter center,_background_image{url,id,size},_background_image_tablet{url,id,size},_background_image_mobile{url,id,size},_background_position,_background_position_tablet,_background_position_mobile,_background_xpos{unitpx,size0,sizes[]},_background_xpos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_background_xpos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_background_ypos{unitpx,size0,sizes[]},_background_ypos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_background_ypos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_background_attachment,_background_repeat,_background_repeat_tablet,_background_repeat_mobile,_background_size,_background_size_tablet,_background_size_mobile,_background_bg_width{unit%,size100,sizes[]},_background_bg_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},_background_bg_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},_background_video_link,_background_video_start,_background_video_end,_background_play_once,_background_play_on_mobile,_background_privacy_mode,_background_video_fallback{url,id,size},_background_slideshow_gallery[],_background_slideshow_loopyes,_background_slideshow_slide_duration5000,_background_slideshow_slide_transitionfade,_background_slideshow_transition_duration500,_background_slideshow_background_size,_background_slideshow_background_size_tablet,_background_slideshow_background_size_mobile,_background_slideshow_background_position,_background_slideshow_background_position_tablet,_background_slideshow_background_position_mobile,_background_slideshow_lazyload,_background_slideshow_ken_burns,_background_slideshow_ken_burns_zoom_directionin,_background_hover_background,_background_hover_color,_background_hover_color_stop{unit%,size0,sizes[]},_background_hover_color_b#f2295b,_background_hover_color_b_stop{unit%,size100,sizes[]},_background_hover_gradient_typelinear,_background_hover_gradient_angle{unitdeg,size180,sizes[]},_background_hover_gradient_positioncenter center,_background_hover_image{url,id,size},_background_hover_image_tablet{url,id,size},_background_hover_image_mobile{url,id,size},_background_hover_position,_background_hover_position_tablet,_background_hover_position_mobile,_background_hover_xpos{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_xpos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_xpos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_ypos{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_ypos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_ypos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_background_hover_attachment,_background_hover_repeat,_background_hover_repeat_tablet,_background_hover_repeat_mobile,_background_hover_size,_background_hover_size_tablet,_background_hover_size_mobile,_background_hover_bg_width{unit%,size100,sizes[]},_background_hover_bg_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},_background_hover_bg_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},_background_hover_video_link,_background_hover_video_start,_background_hover_video_end,_background_hover_play_once,_background_hover_play_on_mobile,_background_hover_privacy_mode,_background_hover_video_fallback{url,id,size},_background_hover_slideshow_gallery[],_background_hover_slideshow_loopyes,_background_hover_slideshow_slide_duration5000,_background_hover_slideshow_slide_transitionfade,_background_hover_slideshow_transition_duration500,_background_hover_slideshow_background_size,_background_hover_slideshow_background_size_tablet,_background_hover_slideshow_background_size_mobile,_background_hover_slideshow_background_position,_background_hover_slideshow_background_position_tablet,_background_hover_slideshow_background_position_mobile,_background_hover_slideshow_lazyload,_background_hover_slideshow_ken_burns,_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_directionin,_background_hover_transition{unitpx,size,sizes[]},_ha_background_overlay_background,_ha_background_overlay_color,_ha_background_overlay_color_stop{unit%,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_color_b#f2295b,_ha_background_overlay_color_b_stop{unit%,size100,sizes[]},_ha_background_overlay_gradient_typelinear,_ha_background_overlay_gradient_angle{unitdeg,size180,sizes[]},_ha_background_overlay_gradient_positioncenter center,_ha_background_overlay_image{url,id,size},_ha_background_overlay_image_tablet{url,id,size},_ha_background_overlay_image_mobile{url,id,size},_ha_background_overlay_position,_ha_background_overlay_position_tablet,_ha_background_overlay_position_mobile,_ha_background_overlay_xpos{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_xpos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_xpos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_ypos{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_ypos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_ypos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_attachment,_ha_background_overlay_repeat,_ha_background_overlay_repeat_tablet,_ha_background_overlay_repeat_mobile,_ha_background_overlay_size,_ha_background_overlay_size_tablet,_ha_background_overlay_size_mobile,_ha_background_overlay_bg_width{unit%,size100,sizes[]},_ha_background_overlay_bg_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},_ha_background_overlay_bg_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},_ha_background_overlay_video_link,_ha_background_overlay_video_start,_ha_background_overlay_video_end,_ha_background_overlay_play_once,_ha_background_overlay_play_on_mobile,_ha_background_overlay_privacy_mode,_ha_background_overlay_video_fallback{url,id,size},_ha_background_overlay_slideshow_gallery[],_ha_background_overlay_slideshow_loopyes,_ha_background_overlay_slideshow_slide_duration5000,_ha_background_overlay_slideshow_slide_transitionfade,_ha_background_overlay_slideshow_transition_duration500,_ha_background_overlay_slideshow_background_size,_ha_background_overlay_slideshow_background_size_tablet,_ha_background_overlay_slideshow_background_size_mobile,_ha_background_overlay_slideshow_background_position,_ha_background_overlay_slideshow_background_position_tablet,_ha_background_overlay_slideshow_background_position_mobile,_ha_background_overlay_slideshow_lazyload,_ha_background_overlay_slideshow_ken_burns,_ha_background_overlay_slideshow_ken_burns_zoom_directionin,_ha_background_overlay_opacity{unitpx,size0.5,sizes[]},_ha_css_filters_css_filter,_ha_css_filters_blur{unitpx,size0,sizes[]},_ha_css_filters_brightness{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_contrast{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_saturate{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_hue{unitpx,size0,sizes[]},_ha_overlay_blend_mode,_ha_background_overlay_hover_background,_ha_background_overlay_hover_color,_ha_background_overlay_hover_color_stop{unit%,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_color_b#f2295b,_ha_background_overlay_hover_color_b_stop{unit%,size100,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_gradient_typelinear,_ha_background_overlay_hover_gradient_angle{unitdeg,size180,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_gradient_positioncenter center,_ha_background_overlay_hover_image{url,id,size},_ha_background_overlay_hover_image_tablet{url,id,size},_ha_background_overlay_hover_image_mobile{url,id,size},_ha_background_overlay_hover_position,_ha_background_overlay_hover_position_tablet,_ha_background_overlay_hover_position_mobile,_ha_background_overlay_hover_xpos{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_xpos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_xpos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_ypos{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_ypos_tablet{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_ypos_mobile{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_attachment,_ha_background_overlay_hover_repeat,_ha_background_overlay_hover_repeat_tablet,_ha_background_overlay_hover_repeat_mobile,_ha_background_overlay_hover_size,_ha_background_overlay_hover_size_tablet,_ha_background_overlay_hover_size_mobile,_ha_background_overlay_hover_bg_width{unit%,size100,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_bg_width_tablet{unitpx,size,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_bg_width_mobile{unitpx,size,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_video_link,_ha_background_overlay_hover_video_start,_ha_background_overlay_hover_video_end,_ha_background_overlay_hover_play_once,_ha_background_overlay_hover_play_on_mobile,_ha_background_overlay_hover_privacy_mode,_ha_background_overlay_hover_video_fallback{url,id,size},_ha_background_overlay_hover_slideshow_gallery[],_ha_background_overlay_hover_slideshow_loopyes,_ha_background_overlay_hover_slideshow_slide_duration5000,_ha_background_overlay_hover_slideshow_slide_transitionfade,_ha_background_overlay_hover_slideshow_transition_duration500,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_size,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_size_tablet,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_size_mobile,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_position,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_position_tablet,_ha_background_overlay_hover_slideshow_background_position_mobile,_ha_background_overlay_hover_slideshow_lazyload,_ha_background_overlay_hover_slideshow_ken_burns,_ha_background_overlay_hover_slideshow_ken_burns_zoom_directionin,_ha_background_overlay_hover_opacity{unitpx,size0.5,sizes[]},_ha_css_filters_hover_css_filter,_ha_css_filters_hover_blur{unitpx,size0,sizes[]},_ha_css_filters_hover_brightness{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_hover_contrast{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_hover_saturate{unitpx,size100,sizes[]},_ha_css_filters_hover_hue{unitpx,size0,sizes[]},_ha_background_overlay_hover_transition{unitpx,size0.3,sizes[]},_border_border,_border_width{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_width_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_width_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_color,_border_radius{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_radius_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_radius_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_box_shadow_box_shadow_type,_box_shadow_box_shadow{horizontal0,vertical0,blur10,spread0,colorrgba(0,0,0,0.5)},_box_shadow_box_shadow_position ,_border_hover_border,_border_hover_width{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_hover_width_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_hover_width_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_hover_color,_border_radius_hover{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_radius_hover_tablet{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_border_radius_hover_mobile{unitpx,top,right,bottom,left,isLinkedtrue},_box_shadow_hover_box_shadow_type,_box_shadow_hover_box_shadow{horizontal0,vertical0,blur10,spread0,colorrgba(0,0,0,0.5)},_box_shadow_hover_box_shadow_position ,_border_hover_transition{unitpx,size,sizes[]},_mask_switch,_mask_shapecircle,_mask_image{url,id,size},_mask_notice,_mask_sizecontain,_mask_size_tablet,_mask_size_mobile,_mask_size_scale{unit%,size100,sizes[]},_mask_size_scale_tablet{unitpx,size,sizes[]},_mask_size_scale_mobile{unitpx,size,sizes[]},_mask_positioncenter center,_mask_position_tablet,_mask_position_mobile,_mask_position_x{unit%,size0,sizes[]},_mask_position_x_tablet{unitpx,size,sizes[]},_mask_position_x_mobile{unitpx,size,sizes[]},_mask_position_y{unit%,size0,sizes[]},_mask_position_y_tablet{unitpx,size,sizes[]},_mask_position_y_mobile{unitpx,size,sizes[]},_mask_repeatno-repeat,_mask_repeat_tablet,_mask_repeat_mobile,hide_desktop,hide_tablet,hide_mobile,_attributes,custom_css},defaultEditSettings{defaultEditRoutecontent},elements[],widgetTypeimage,htmlCachettdiv class=elementor-widget-containernttttttttdiv class=elementor-imagenttttttttttttimg width=800 height=800 src=httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-1024x1024.png class=attachment-large size-large wp-image-8375 alt=هزینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه بومگردی loading=lazy srcset=httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-1024x1024.png 1024w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-300x300.png 300w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-150x150.png 150w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-768x768.png 768w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-500x500.png 500w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs-800x800.png 800w, httpsartimanweb.comwp-contentuploads202306Gym-Health-Clubs.png 1251w sizes=(max-width 800px) 100vw, 800px ttttttttttttttdivnttttttdivntt,editSettings{defaultEditRoutecontent,panel{activeTabstyle,activeSectionsection_style_image}}}]}
سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی سایت هتل و رزرواسیون هتل

برای سفارش طراحی سایت هتل و اماکن اقامتی و همچنین طراحی رزرواسیون هتل و اقامتگاه با شرکت طراحی سایت آرتیمان وب در تماس باشید.

قیمت طراحی سایت هتل

طراحی سایت هتل، هاستل، اقامتگاه بومگردی،

طراحی سایت حرفه‌ای برای هتل و اقامتگاه‌ها، امری بسیار حائز اهمیت است. امروزه طراحی سایت حرفه‌ای هتل که دارای امکانات مورد نیاز مشتریان باشد، امری بسیار ضروری است. یک سایت حرفه‌ای هتل و اقامتگاه، ابزاری قدرتمند برای جذب مشتریان جدید و افزایش فروش است. با طراحی سایت جذاب برای هتل یا اقامتگاه بومگردی خود، می‌توانید مشتریان جدید را جذب کنید و بازدیدکنندگان را به مشتریان دائمی تبدیل نمایید.

در مورد هزینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه‌، باید گفت که هزینه طراحی و توسعه یک وبسایت به شدت متفاوت است و بسته به نیازهای شما، می‌تواند متفاوت باشد. عواملی مانند میزان پیچیدگی طراحی، تعداد صفحات، نوع سیستم مدیریت محتوا و اینکه آیا وب‌سایت از قالب‌های آماده استفاده می‌کند یا خیر، همه در تعیین قیمت وب‌سایت مهم هستند. با این حال، هزینه طراحی سایت برای هتل و اقامتگاه، به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای تجارت شما، به طور کلی نسبت به هزینه‌های دیگر تبلیغاتی بسیار کمتر است و با بهره‌مندی از یک وب‌سایت حرفه‌ای، می‌توانید به رشد و پیشرفت تجارت خود کمک کنید. هزینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه بومگردی، معمولاً بین 12 میلیون تا 45 میلیون تومان است، اما برای دقیق‌تر تعیین هزینه، بهتر است با شرکت آرتیمان وب تماس بگیرید و در مورد جزئیات بیشتر صحبت کنید.

طراحی سایت ساده

برای شروع

15 میلیون/تومان
هاست 2 گیگ ایران/آلمان
دامنه یک ساله رایگان
بدون محدودیت صفحات و محتوا
پشتیبانی 3 ماهه رایگان
گرافیک پایه و بدون لایسنس
قالب طراحی ساده
ریسپانسیو و سرعت بهینه
بهینه سازی گوگل اولیه
تنظیمات امنیتی و هاست امن
شامل تمامی امکانات پایه
آموزش رایگان در محیط شرکت

طراحی سایت حرفه ای

گسترش و ادامه

25 میلیون/تومان
هاست 5 گیگ ایران/ آلمان
شامل تمامی موارد ساده
گرافیک نیمه حرفه ای با لایسنس
پشتیبانی 6 ماهه رایگان
قالب طراحی حرفه ای
طراحی اسلایدر متحرک و اختصاصی
بدون محدودیت در ایجاد امکانات
طراحی نشان و لوگوی اختصاصی
سئو بیس و بهینه سازی داخلی
نصب ابزارهای حرفه ای سئو
آموزش رایگان در محیط شرکت

طراحی سایت ویژه

حرفه ای شو

36 میلیون/تومان
هاست 10 گیگ ایران/آلمان
شامل تمامی موارد حرفه ای
گرافیک اختصاصی با لایسنس
پشتیبانی 12 ماهه رایگان
قالب طراحی اختصاصی
طراحی اسلایدر اختصاصی
بدون محدودیت در سفارش امکانات
طراحی نشان و لوگو و ست اداری
سئو بیس و بهینه سازی کامل
نصب و آموزش ابزارهای حرفه ای سئو
آموزش رایگان در محیط شرکت

امکانات، خدمات و نکات مهم

طراحی سایت رزرواسیون هتل، به عنوان یک ابزار بسیار مهم در صنعت گردشگری، امری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و افزایش استفاده افراد از اینترنت برای رزرو هتل و اقامت در مناطق گردشگری، طراحی یک سایت حرفه‌ای رزرواسیون که دارای امکانات مورد نیاز مشتریان باشد، امری بسیار ضروری است. طراحی سایت رزرواسیون هتل، به شما این امکان را می‌دهد که با ارائه اطلاعات دقیق و به روز از هتل‌ها، امکان رزرو آسان و سریعی را به مشتریان خود ارائه دهید. همچنین، می‌توانید مشتریان جدید را به تجارت خود جذب کنید و بازدیدکنندگان را به مشتریان دائمی تبدیل نمایید.

طراحی سایت رزرواسیون با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و روش‌های بهینه‌سازی، به شما این امکان را می‌دهد که سایت خود را به صورت بهینه به منظور جذب مشتریان و افزایش فروش، طراحی کنید. همچنین، با ارائه خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش، می‌توانید رضایت مشتریان خود را افزایش دهید و باعث ایجاد اعتماد بیشتر در مشتریان خود شوید.

هزینه طراحی رزرواسیون هتل

طراحی سایت رزرواسیون ساده

برای شروع

18 میلیون/تومان
هاست 10 گیگ پرسرعت ایران
هاست و دامنه یک ساله رایگان
بدون محدودیت در دسته بندی و نمایشتوا
پشتیبانی 3 ماهه رایگان
گرافیک پایه و بدون لایسنس
قالب طراحی ساده
ریسپانسیو و سرعت بهینه
بهینه سازی گوگل اولیه
تنظیمات امنیتی و هاست امن
شامل تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی
ورود محصولات رایگان / 50 محصول
آموزش رایگان در محیط شرکت و آنلاین

طراحی سایت رزرواسیون حرفه ای

گسترش و ادامه

45 میلیون/تومان
هاست 20 گیگ پر سرعت ایران
شامل تمامی موارد فروشگاهی ساده
گرافیک اختصاصی با لایسنس
پشتیبانی 12 ماهه رایگان
طراحی اختصاصی قالب سایت
طراحی اسلایدر متحرک و اختصاصی در تمامی دسته ها
بدون محدودیت در ایجاد امکانات
طراحی نشان و لوگوی اختصاصی
سئو بیس و بهینه سازی داخلی
ورود محصولات رایگان / 100 محصول
نصب و آموزش ابزارهای حرفه ای سئو
آموزش رایگان در محیط شرکت و آنلاین

امکانات، خدمات و نکات مهم

چرا طراحی سایت هتل با آرتیمان وب

شرکت آرتیمان وب با سابقه‌ای بیش از ۱4 سال در زمینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه، بهترین راهکارهای طراحی وب سایت اقامتی را برای ارائه تجربه‌ای بی‌نظیر و جذاب به مشتریان ارائه می‌دهد. تیم ما از تخصص و تجربه لازم برای طراحی صفحات گفتگوی آنلاین، نمایش اطلاعات بصورت دقیق و حرفه ای، ارائه توضیحات کامل در مورد امکانات و خدمات هتل و اقامتگاه، نمایش تصاویر با کیفیت و متناسب و همچنین امکان رزرو اینترنتی سایت برخوردار است. با انتخاب شرکت آرتیمان وب برای طراحی سایت هتل و اقامتگاه، مشتریان شما بهترین تجربه کاربری ممکن را از اقامت در هتل یا اقامتگاه شما خواهند داشت و این باعث افزایش بازدید سایت و رزرو اقامت در هتل یا اقامتگاه شما خواهد شد. علاوه بر این پشتیبانی پس از فروش، یکی از خدمات ویژه شرکت طراحی سایت آرتیمان وب می باشد. اگر عجله دارید می توانید با مراجعه به صفحه طراحی سایت فوری، از شرایط و خدمات ما مطلع شوید.

جذب مشتریان جدید با طراحی سایت هتل

بهترین راه جذب مشتریان جدید برای هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، طراحی یک وب‌سایت حرفه‌ای و متناسب با نیازهای مشتریان است. با توجه به اینکه بیشتر مشتریان در جستجوی هتل و اقامتگاه‌ها خود از اینترنت استفاده می‌کنند، یک وب‌سایت حرفه‌ای و جذاب می‌تواند به شما کمک کند تا مشتریان جدید را به خود جذب کنید. طراحی یک وب‌سایت با ظاهری جذاب و حرفه‌ای، می‌تواند به شما کمک کند تا بازدیدکنندگان را به خود جذب کنید.

برای اینکار بهتر است با شرکت حرفه ای طراحی سایت همکاری کنید. علاوه بر این  ارائه امکان رزرو آنلاین برای مشتریان، می‌تواند به جذب مشتریان جدید برای هتل ها کمک کند.  با ارائه تخفیف‌های ویژه برای رزرو اتاق‌ها و خدمات، می‌توانید به مشتریان جدید انگیزه دهید تا از هتل‌ شما را برای اقامت خود انتخاب کنند. برای سئو سایت خود نیز می توانید با ما همراه باشید.

هزینه طراحی سایت هتل و اقامتگاه بومگردی

مشاوره طراحی سایت هتل و اقامتگاه

مشاوره قبل از طراحی و اقدام به طراحی سایت بسیار مهم است چون هم شما و هم ما متوجه خواسته ها و نیاز های اصلی میشویم و میتوانیم نیازسنجی صحیحی قبل از تصمیم گیری انجام دهیم ، همچنین در فرایند مشاوره رایگان طراحی سایت کارشناسان ما بدون در نظر گرفتن زمان و همچنین تعداد مشاوره ها اطلاعات دقیق و مفیدی را به شما خواهند داد. چه با ما طراحی سایت را تجربه کنید و چه با همکاران دیگر ما در مجموعه ی ما مشاوره ما همیشه رایگان و تخصصی خواهد بود ، هدف ما داشتن اطلاعات کافی شما و بعد تصمیم گیری صحیح است و صرفا جلسه مشاوره به منظور کسب رضایت شما برای همکاری با ما نخواهد بود.

درخواست تماس

مهمترین عوامل طراحی سایت هتل

به دنبال افزایش رقابت در صنعت گردشگری، هتل ها و اقامتگاه ها بر روی طراحی وب سایت حرفه ای و جذاب تمرکز کرده اند تا توجه بیشتری از مشتریان جدید را به خود جلب کنند و همچنین تجربه کاربری بهتری را برای مشتریان خود ارائه دهند. مهمترین عوامل طراحی سایت حرفه ای هتل در زیر اشاره شده است”

 • طراحی وب سایت حرفه ای برای هتل:
  طراحی وب سایت هتل باید با توجه به نیازهای هتل انجام شود تا بهترین تجربه کاربری ممکن را برای مشتریان فراهم کند. این کار شامل انتخاب رنگ های مناسب، استفاده از فونت های خوانا، قرار دادن تصاویر با کیفیت و مناسب و طراحی صفحات با دقت بالا است.
 • طراحی وب سایت ریسپانسیو:
  طراحی وب سایت هتل باید برای انواع دستگاه های مختلف (موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر) پاسخگو باشد تا کاربران بتوانند به راحتی به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.
 • ارائه اطلاعات جامع درباره هتل:
  وب سایت هتل باید حاوی اطلاعات جامعی از امکانات، خدمات و اتاق های موجود در هتل باشد تا کاربران بتوانند با خیال راحت به انتخاب هتل برای اقامت خود بپردازند.
 • رزرو اینترنتی هتل:
  امکان رزرو اینترنتی برای اقامت در هتل باید در وب سایت هتل وجود داشته باشد تا کاربران بتوانند به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی رزرو خود را انجام دهند. البته بسیاری از مراکز اقامتی و هتل ها، بصورت آفلاین کار می کنند و می توانند فقط با درج شماره تماس با مشتریان خود ارتباط داشته باشند که اینکار از هزینه طراحی سایت هتل می کاهد.
 • نظرات مشتریان:
  اضافه کردن بخش نظرات مشتریان به وب سایت هتل به کاربران کمک می کند تا با دیدن تجربه های دیگران، بهترین تصمیم را در مورد انتخاب هتل برای اقامت خود بگیرند.

با توجه به اهمیت طراحی وب سایت هتل، توصیه می شود که هتل ها و اقامتگاه ها با مشاوران حرفه ای در زمینه طراحی وب سایت همکاری کنند تا سایتی با کیفیت بالا و با استفاده از بهترین تکنولوژی ها به وجود آورند.آرتیمان وب در کنار شما است تا بهترین سایت هتل را با تمامی امکانات و هزینه مناسب و طراحی عالی به شما ارائه دهد. برای مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت ما روی این لینک کلیک کنید.

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیاز شما باعث دلگرمی ماست...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.